د مالي او اداري لوی ریاست:

دغه ریاست چې پخوا مالي او اداري معینیت و، او د چارواکو د پرېکړې  او لزوم دید پر بنسټ اوس په مالي او اداري لوی ریاست بدل شو د وزارت د کاري جوړښت په چوکاټ کې له خپل ځانګړي تشکیل سره د مالي اواداري ، بشري زیرمو، تدارکاتو، خدماتو، معلوماتي تکنالوژۍ  او د ښځو د ملاتو جندر آمریت په برخوکې فعالیت کوی، چې د مجربو ، مسلکي او په کارپوه کارکوونکو په درلودلو سره د دولت اوخلکوپه خدمت کې دي.

مالي او اداري ریاست:

  د بود جي د دفاع، تصنیف او نورو مالي چارو په ترسره کولو او مالي امکاناتو په برابرولو موظف دی او له اړوندو ریاستونو سره هڅه کوی، چې د وزارت عادي او پرمختیايي بودجه په رڼه توګه او پروخت مصرف شي. 

ه د بشري زیرمو ریاست:

دغه ریاست د تشکیلاتي پلان او د ملکي خدمتونود کارکوونکو له قانون سره سم دوزارت د کارکوونکو د کاري ظرفیت لوړوالی، استخدام او د کلنیو اجرااتو فورمو ارزونه د دغه ریاست له مهمو له ځانګړو اومهمو برخوڅخه دي.

- تدارکاتو ریاست:

په دې ریاست کې، چې قراردادونه ، پیرودل او د توکو او نورو اړتیا وړ موادو ویشل پکې شامل دی، چې د تدارکاتو د قانون مطابق د اړونده ادارو له لوري په ورځنۍ بڼه طرحه او وړاندیز یې کیږي چې پروخت کړنو لپاره یې ارزښتناکې اوجوړونکې لارښوونې ورکول کیږي.

- معلوماتي تکنالوژي ریاست:

 په اداروکې یونوی سیستم اوپه کارپوهه نوې اداره ده چې له نیکه مرغه د دغه  ریاست ترنامه لاندې په تخنیکي سیستم سمبال د مسلکي اونیمه مسلکي پرسونل په درلودلوسره په الکترونیکي خدمتونواو داسې نوروچارو بوخت دی، چې ددغه ریاست کارکوونکي د کاري ظرفیت جوړونې اوښوونې روزنې لاندې ونیول شي د وزارت مهمو غوښتنوته به ځواب وویلی شي.

همدارنګه د دغه ریاست په چوکاټ کې د جندر آمریت چې د ښځو چارو د محترم وزارت د ملي ستراتیژۍ پربنسټ دښځو چارو د پرمخ وړلو اوفعالیتونو لپاره پروګرامونه اوبرنامې جوړوي.