ریاست عمومی انسجام امور کوچیها

  • انسجام قشر کوچی در سراسر کشور از طریق آگاهی دهی عامه به منظور بهبود وضعیت زندگی کوچیها
  • مدیریت ورهبری طرح، رهنمودها و طرزالعمل ها در زمینه اسکان انسجام سرخیلان قشرکوچی در هماهنگی با وزارت های سکتوری مربوطه به منظور تطبیق پالیسی ها و برنامه های این اداره در مرکز و ولایات.
  • رهبری و مدیریت از برنامه ریزی اسکان کوچیها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور رسیدن به اهداف پیشبینی شده .
  • مدیریت و رهبری طرح های مناسب با ادارت و مؤسسات همکاری با ریاست عمومی انسجام امورکوچی ها به منظور بهبود وضعیت صحی و وترنری کوچی ها.
  • مدیریت از طرح های مناسب به مقامات عالی و ادارات سکتوری در رابطه به بهبود وضعیت تعلیمی و تربیتی صحی، انکشاف اقتصادی  و مشارکت کوچی ها در عرصه های مختلف اجتماعی.
  • رهبری ومدیریت پروسه هماهنگی با اداره های دولتی وغیر دولتی در زمینه طرح ، توسعه و انکشاف پالیسی و برنامه های اقتصادی در بخش مالداری و حفظ علفچرها به منظور تحقق برنامه ها و توانمندسازی کوچی ها در سکتور اقتصادی.
  • جلب کمک های ملی وبین المللی برای بهبود وضعیت کوچی ها مطابق به اهداف اداره.

 

بیوگرافی مختصر الحاج مولوی گل زرین کوچی

محترم الحاج مولوی گل زرین کوچی فرزند سلطان در سال (۱۴۰۲) هجری قمری در ولایت لوگر ولسوالی ازری قریه خوږه مېنه در یک خانواده علمی ، جهادی و معنوی دیده به جهان گشود .

محترم کوچی از اوایل ۱۴۰۹ هجری قمری در دوران هجرت در مدارس مختلف و دارالعلوم مشغول تحصیل بود که شوروی با حمله ای خونین هجوم آورد .محترم کوچی نیز  مثل دیگر افغانها مسلح شد و به جهاد همرای یک گروه از کوچی ها به نام محمدی که گروه چهارم نهضت انقلاب اسلامی بود سر گروپ یکی از گروه ها شده و به جهاد پیوست .

زمانی که ارتش شوروی شکست خورد محترم کوچی بار دیگر به تحصیل روی آورد و در لوای پانزدهم زرهی ولایت پکتیا دوره یک ساله نظامی را با رتبه اول به پایان رسانید .

زمانی که جنبش اسلامی طالبان به رهبری مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله علیه شروع به مبارزه علیه فساد و بربریت کرد .

محترم کوچی نیز به عنوان یکی از اعضای جنبش تلاش های خستگی نا پزیزی را آغاز کرد . محترم کوچی یک سال مسئولیت کندک زرهی ولایت لوگر ، یک سال مسئولیت تخنیک عمومی گروه شانزدهم قول اوردی ولایت کابل ، و مدتی مسئول عمومی گروه شهید ملا باز محمد آخوند ، یک سال معاون زون مشرقی قطعه منتظره ، یک سال مسئول عمومی زون مشرقی قطعه منتظره و بعد از آن معاون لوای سرحدی ولایت ننگرهار ایفای وظیفه نموده است .

پس از حمله ظالمانه آمریکا به افغانستان محترم کوچی پیوسته به اموزش نظامی گروه های سیار مجاهدین امارت اسلامی در خوست ، لوگر و ولسوالی زرمت ولایت پکتیا تحت هدایت رهبران جهادی شاهی کوت مشغول بود .بعدا به حیث معاون گروه مشهور الحاج ملا مومن ذاکر در منطقه سرحدی ببرک تانی ، مسئول مرکز جهاد ولسوالی های سرحدی ننکرهار لعل پوری و مهمندره ، عضوه کمیسیون نظامی ولایتی ولایت ننگرهار ، به مدت دو سال به حیث ولسوال ولسوالی های حصارک ، غلجایی و مهمندره  ولایت ننگرهار ، عضوه کمیسیون نظام مرکزی زون شرق ، غضوه کمیسیون نظام مرکزی زون جنوب و در مدرسه سراج السلام که یک مدرسه دینی و جهادی است بحیث مهتمم خدمات جهادی خسته گی نا پزیر را انجام داد. پس از شکست نیرو های اشغالگر و کافر ( امریکا و ناتو ) و تسلط به نظام اسلامی در کشور . محترم کوچی به حیث معاون ریاست  (۰۵) استخبارات از طرف ریاست امور سرحدات ، اقوام و قبایل معرفی شد  و پس از سال ( ۱۴۴۳) ه. ق به حکم عالی قدر امیر المومنین در وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل به حیث معین برسی سرحدات تعین شد .

و فعلا به حیث رئیس عمومی کوچیها ایفای وظیفه مینماید .