مدیر پروژه

mobta-af
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۴:۰
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                                   مدیر پروژه

بست:                                           (سی یک)  به اساس لایحه ان تی ح

وزارت یا اداره:                                 وزارت امور سرحدات و قبایل ا

بخش مربوطه:                                  پروژه مبتا ریفورم

Documents

لایحه وظایف
فورم رهنمود و درخواست

Related VacanciesShow all

Back to vacancies