پروسیجر کاری و تشکیلات

 

 

 

mobta

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت امور سرحدات،اقوام  وقبایل

شناسنامه مختصر و پروسیجر کا ری وزارت

مقدمه:

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل یک وزارت سیاسی و کلیدی میباشد که نیم دهه قبل با ایجاد دولت منتخب در کشور به وزارت ارتقا نموده و در روشنائی ستراتیژی ملی دولت بر علاوه وظایف قبلی وظایف و مسوولیت های دیگری هم برایش سپرده شد.

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل مؤظف گردید که به منظور تحکیم وحدت ملی میان اقوام با هم برادر و ایجاد روند صلح، جلب حمایت بزرگان، سران اقوام و شوراهای قومی برای از میان برداشتن فاصله میان مردم و دولت، جلب حمایت مردم از پروژه های عام المنفعه و پشتیبانی مردم از سیاست و تصامیم دولت سعی و تلاش نماید.

خوشبختانه این وزارت از طریق تدویر جرگه ها جهت حل منازعات  در مرکز و ولایات گامهای موثر برداشته است، همچنان از راه تدویر این جرگه ها توانسته، پشتبانی وسیع مردم را از نظام کسب نماید.

وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل در هماهنگی با  ادارات ذیربط به منظور حفاظت از سرحدات و تقویت صفوف نیروهای امنیتی کشور سهم فعال خویش را ادا و از طریق مجلات، جراید، ویب سایت و سایر صفحات اجتماعی اطلاع رسانی خود در مبارزه علیه مواد مخدر میان توده های مردمی تلاش خستگی ناپذیر انجام داده است.

همچنان این وزارت به منظور نجات جوانان مناطق سرحدی و دوردست  از بی سوادی، جوانان و نوجوانان مناطق نامبرده را در لیسه های مربوطه و انستیتوت بایزید"روشان"  جذب و تحت آموزش و پرورش مجهز با سیستم لیلیه قرار داده ،تا باشد این جوانان از بی سوادی رهائی یافته و مصدر خدمت به وطن شوند.

 باید گفت که وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل طبق پالیسی دولت از حقوق حقه مردم آنطرف خط فرضی دیورند و تمام ساحات پشتون نشین و بلوچ نشین که با ما تاریخ مشترک و روابط خونی  دارند، حمایت و پشتیبانی مینماید.

تاریخچه :

در زمان امیر شیر علی خان و امیر عبدالرحمن خان در تمام جغرافیای افغانستان اداره تنظیم امور قبایل وجود داشته که تنها برای کارهای قبایلی اختصاص داده شده بود.

در سال 1300 خورشیدی مطابق 1921 میلادی در دوره زمامداری شاه امان الله خان غازی در تشکیل قلم مخصوص صدارت عظمی رسماً مدیریت امور قبایل ایجاد گردید. این مدیریت در سال 1309 خورشیدی در زمان حکومت محمد نادرشاه در چوکات تشکیل صدارت عظمی به مدیریت عمومی ارتقاء نمود.

در سال 1326 هجری خورشیدی مطابق 1947 میلادی در زمان صدارت شاه محمود خان ریاست قبایل ایجاد گردید.

در 19 ماه سنبله سال 1332 خورشیدی مطابق 6 سپتمبر 1953 میلادی در زمان صدارت محمد داود خان تحت نام ریاست مستقل قبایل در چوکات کابینه عرض اندام نمود.

در سال 1352 خورشیدی در زمان محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان ریاست مستقل قبایل به وزارت ارتقاء نموده و بنام وزارت سرحدات و قبایل مسما گردید.

نام این وزارت در ماه اسد سال 1360 خورشیدی به وزارت امور اقوام و قبایل تغیر داده شد.

قابل ذکر است که در زمان حکومت حامد کرزی دوباره بنام وزارت امور سرحدات و قبایل و در سال 1401 خورشیدی به اساس فیصله کابینه امارت اسلامی افغانستان بنام وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل مسمی گردید.

 

اهداف:

 • تأمین و تحکیم وحدت ملی.
 • حراست از حاکمیت ملی، استقلال، تمامیت ارضی و سرحدات کشور.
 • حفظ، عنعنات تاریخی، فرهنگی و سیاسی، بر مبنای ارزش های اسلامی.
 • بلند بردن سطح علمی نوجوانان و جوانان مناطق سرحدی، قبایلی ودوردست کشور.
 • طرح ستراتیژی و سیاست ها برمبنای موقعیت جغرافیای تاریخی برای افغانستان و تمام قبایل و تأمین منافع ملی کشور در ارتباط با قبایل بر مبنای منافع بزرگ ملی و تاریخی.

مسؤليت ها:

 • این وزارت در ارتباط به مسؤلیت های خویش جهت حفظ ارزشهای اسلامی، تقویت وحدت ملی، حاکمیت ملی،  و عنعنات پسندیده فرهنگی و افغانی، بلند بردن سطح علمی نوجوانان و جوانان و مناطق سرحدی و قبایلی مطابق خط مشی ملی و سیاسی دولت و قوانین نافذۀ کشور مسؤل میباشد.
 • وزارت مسئول مصؤنیت کاری تمام کارمندان و پلانهای سیاسی خود میباشد.
 • حل منازعات و مناقشات قومی بین اقوام با هم برادر کشور از طریق جرگه ها و شوراها با همکاری سران و متنفذین قومی.

وظايف و فعاليت‌ ها:

 • متحد ساختن تمام افغانها در امر دفاع از سیاست های امارت اسلامی افغانستان.
 • حمایت از حقوق حقه برادران قبایل پشتون و بلوچ.
 • تحکیم روابط فرهنگی با برادران قبایل پشتون و بلوچ، حفظ روابط فرهنگی انجام تحقیقات و مطالعات ستراتیژیک.
 • تحقیق و مطالعه در مورد تاریخ، فرهنگ، امور انکشافی و مشکلات هموطنان ساکن ولسوالی های سرحدی.
 • همکاری با ارگانهای امنیتی و دفاعی امارت اسلامی در افشا و خنثی سازی توطئه ها و دسایس دشمنان استقلال، حاکمیت ملی و منافع ملی کشور.
 • تبلیغ و ترویج اهداف امارت اسلامی افغانستان در میان اقوام و قبایل با هم برادر کشور.
 • همکاری در حفظ منافع ملی با وزارت های دفاع ملی، داخله،خارجه و ریاست عمومی استخبارات امارت اسلامی افغانستان.
 • تدویر جرگه ها به منظور تأمین و تحکیم وحدت ملی وایجاد فضای اخوت بین اقوام با هم برادر کشور.
 • مساعد  نمودن زمینه تعلیم و تربیه برای فرزندان مناطق سرحدی و قبایل پشتون و بلوچ و جذب آنها در لیسه‌های مربوط این وزارت (لیسه رحمن بابا، لیسه خوشحال خان، لیسه پیرمحمد کاکر، لیسه قبایل، لیسه پشتونستان و لیسه عبدالله خان څکزی) و فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی برای آنها در داخل و خارج کشور
 • هم چنان ایجاد یک باب لیسه در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برای هموطنان پامیر.
 • استفاده مناسب طبق ضرورت از بودجه وزارت، حفظ و مراقبت جدی از دارایی های منقول و غیر منقول و اموال دولتی در واحدهای اداری مربوط.
 • جلب کمک های ادارات  سکتوری و خارجی برای رشد و پیشرفت متوازن اقتصادی و  فرهنگی مناطق سرحدی عقب مانده و متصل به خط فرضی دیورند.
 • همکاری و هماهنگی مؤثر با ادارات و مؤسسات مربوط در جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر.
 • کشف، شناسایي و بررسی فنی تخطی های سرحدی.

 

ریاست دعوت وارشاد

 • مدیریت در راستای امر به معروف ونهی از منکرات جهت اجرای اوامر الهی.
 • نظارت از تبلیغ وترویج مبانی اسلام وصیانت از هویت اسلامی وافغانی
 • تعین موضوعات ارشادی به امام مسجد و طرح های تبلیغ ارشادی در راستای امر به معروف ونهی از منکرات طبق شریعت اسلامی.
 • هماهنگی با ریاست عمومی دعوت وارشاد و اداره امر بالمعروف ونهی عن المنکر و سمع شکایات و سایر بخش های ذیربط.
 • مدیریت از تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و پروگرام های تعلیمی اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی ومسئولیت پذیری ایمانی و وجدانی.

رياست دفتر:

 • تنظیم امور مربوط به همه فعالیت ها در تمام عرصه های کاری وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل.
 • ایجاد هماهنگی میان شعبات وزارت و سایر وزارتخانه ها و ادارات امارتی.
 • تنظیم و سازماندهی جلسات هیات رهبری وزارت.
 • تأمین ارتباطات بین ادارات مرکزی و بین الوزارتی و سایر ادارات امارتی.
 • کنترول و پیگیری از تحقق مصوبات، قوانین و فیصله های کابینه امارت اسلامی و هیأت رهبری وزارت.
 • حفظ اسناد محرم  و اوراق آرشیف.

 

 معینیت مسلکی

رياست اطلاعات و ارتباط عامه:

 • تبلیغ و ترویج اهداف امارت اسلامی افغانستان در بین اقوام و قبایل با هم برادر در کشور.
 • پخش و نشر کتب، مجلات و تبیلغات در مطابقت با پالیسی فرهنگی امارت اسلامی افغانستان.
 • تنویر اذهان عامه
 • پخش و نشر معلومات در رابطه به ارزش های اسلامی،  داعیه‌های ملی، تاریخی، فرهنگی و ارزش های ملی از طریق مجله جرگه، مجله هموطن، سایت انترنیتی، صفحه فیسبوک، تویتر و مرجع اطلاع رساني وزارت.

مجله جرگه: این مجله به حیث اولین ارگان نشراتی وزارت در سال 1361 هـ ش تاسیس و فعلاٌ در 64 صفحه به تیراژ1000 جلد به خاطر آگاهی مردم از اهداف دولت و به طور خاص برای مردم قبایل و ساختارهای سیاسی مدنی که از فکر ملی مشترک مردم افغانستان و جغرافیای تاریخی حمایت می نماید، به شکل سه ماهه به نشر میرسد.

مجله هموطن: مجله هموطن ارگان نشراتی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل در سال 1362 تاسیس گردیده به دو زبان رسمی پشتو، دری و 9 لسان محلی اوزبیکی، ترکمنی، بلوچی،شغنانی، پشه یی، نورستانی، گواری، گجری و منجانی به تیراژ 1000 جلد در 64 صفحه، با مقالات ومطالب علمی، ادبی، فرهنگی، سیاسی و آموزشی جهت روشن ساختن اذهان هموطنان ما طور سه ماهه به نشر میرسد.

 

رياست تعليم وتربيه:

 • مهیا ساختن زمینه آموزش و تحصیل در نهاد های تعلیمی و تحصیلی این وزارت ( لیسه عالی رحمن بابا، لسیه عالی خوشحال خان و لیسه عالی پیرمحمد کاکړ، لیسه قبایل، لیسه عبدالله خان اڅکزی و لیسه پښتونستان و انستیتوت کثیرالرشتوی بایزید روشان) برای جوانان مناطق سرحدی و قبایل که از فراگیری تعلیم محروم اند و یا محروم گردیده اند و همچنان  تاسیس یک باب مکتب برای جوانان پامیری در فیض اباد مرکز ولایت بدخشان.
 • مهیا ساختن زمینه تحصیل به شکل لیلیه به شاگردان و محصلان مشمول در مراکز تعلیمی و تحصیلی وزارت.
 • مهیا ساختن زمینه تحصیلات عالی در داخل و خارج کشور برای شاگردان و محصلان مناطق سرحدی و قبایل.
 • در مراکز تعلیمی و تحصیلی این وزارت. نصاب تعلیمی و تحصیلی وزارت معارف تدریس و تطبیق میگردد.
 • معرفی فارغ التحصیلان قبایلی غرض جذب به ادارات دولتی و سکتور خصوصی.

 

ریاست تحقیق ومطالعات:

 • انجام تحقیق و مطالعات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی، فرهنگی مناطق سرحدی و نزدیک به خط فرضی دیورند و ولایات سرحدی، مطالعات منطقوی، دربارۀ زندگی اقوام و ساکنین مناطق دور دست، انکشاف اقتصادی در مناطق سرحدی و دور دست و مناقشات اجتماعی از جمله مهمترین محورهای مطالعاتی و تحقیقاتی این ریاست محسوب میگردد.
 • تحقیق و مطالعات منطقوی در ارتباط به مبارزات سیاسی قبایل، برادران پشتون و بلوچ و جمع آوری اطلاعات و بررسی آن.
 • تهیۀ و ترتیب نقشه های مورد ضرورت ساحات مربوطه.

 

رياست پلان وپاليسی:

 • طرح و تدوین برنامه ها، پروژه ها، پلان کار، امور پروژه های انکشافی.
 • ارزیابی و نظارت از پروژه های انکشافی و پلان های کاری وزارت.
 • حفظ و نگهداری تمام معلومات که در مرکز معلومات به صورت دقیق و مصؤن که هیچ مرجع بدون صلاحیت قانونی  قابلیت دسترسی به آنرا نداشته باشد.

 

معینیت  جرگه ها و هماهنگی امور قبایل

رياست جرگه ها و هماهنگی امور قبايل:

 • تثبیت هویت سیاسی و قومی بزرگان قبایل.
 • ارائه مشوره های لازم و مؤثر در ارتباط به حل مسایل قبایل با دولت.
 • حل مسایل و مشکلات قبیلوی قبایل از طریق تدویر جرگه ها.
 • تبلیغ و ترویج اهداف و پروگرام پیشرفتهای اقتصادی، انکشافی و اجتماعی امارت  اسلامی افغانستان از طریق تدویر جرگه ها در بین اقوام وقبایل.
 • ارائه مشوره و کمک های لازم به سران، موسفیدان،  بزرگان، متنفذین اقوام و قبایل و اعضای جامعه مدنی ساکن سرحدات در امر تحکیم امور بنیادی امارت اسلامی افغانستان.
 • توزیع کارتهای هویت قبایل به شاگردان و محصلان  مناطق قبایلی و ساکنین مناطق قبایلی.
 • معرفی افراد مطلوب مربوط به قبایل مطابق سهمیه به وزارت ارشاد، حج واوقاف جهت ادای فریضه حج و زیارت اماکن مقدسه،
 • معرفی اشخاص وافراد مستحق مربوط به مسکونین مناطق سرحدی و قبایل به مراجع مربوط دولتی غرض تداوی به خارج از کشور
 • تدویر جرگه ها برای حل منازعات و مشکلات محلی در مرکز و ولایات.
 • تأمین ارتباطات با سران مناطق سرحدی و قبایلی.
 • تنظیم امور تشریفاتی برای سران مناطق سرحدی و قبایلی در مهمان خانه های وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل.
 • ثبت و راجستر شوراهای قومی در ریاست جرگه ها و هماهنګی امور قبایل.

 

ریاست تشریفات:

 • نظارت و مراقبت از مهمانان اقوام وقبایل در کلوپ و مهمانخانه های وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل.
 • کنترول و مراقبت از اکمال و تجهیزات ضروری مهمانخانه ها، انجام خدمات ترانسپورتی و چگونگی توزیع اعاشه مهمانان به منظور شفافیت در امور کاری.
 • ثبت وراجستر نمودن مهمانان که از طرف مقام وزارت به مهمانخانه های مربوطه وزارت معرفی می شوند.
 • عرضه خدمات مهمانداری مطابق امکانات موجوده در مهمانخانه ها و حصول اطمینان از ارایه خدمات بهتر در مهمانخانه ها.

 

آمریت ارتباط با ولايات:

 • نظارت از تحقق اهداف استراتیژیک و پالیسی وزارت در ولایات .
 • تحلیل و تجزیه و ارایه گزارش یومیه از اوضاع سیاسی،امنیتی و اجتماعی در ولایات به مقام وزارت.
 • همآهنگی در تنظیم سفرهای کارکنان ولایتی و مرکزی به مرکز و ولایات به منظور اجرای امور رسمی.
 • تأمین ارتباطات و همآهنګی مؤثر با دفاتر ولایتی به منظور موثریت و کارایی لازم.

 

معينيت بررسی سرحدات

 • اخذ راپور های یومیه از ولایات سرحدی و امتداد خط فرضی دیورند.
 • تحکیم هر چه بهتر و بیشتر سرحدات و سلامتی حدود سیاسی کشور.
 • تثبیت، محلات اصلی علایم سرحدی پیلرها که از اثر حوادث طبیعی وغیرطبیعی که از محل اصلی آن تغییر داده شده جابجای آن در محل اصلی.
 • کشف، بررسی و تثبیت تخریبات دریای آمو، هریرود، مرغاب وهلمند و شریک ساختن نتایج آن با مراجع ذیربط.
 • برملا ساختن تخطی های سرحدی کشور های همسایه بوقت و زمان معین آن.
 • تثبیت راه های عبوری مجاز و غیرمجاز در امتداد خط فرضی دیورند.

 

ریاست کشف و تنظیم تخطی های سرحدی:

 • اداره، رهبری، پلانگذاری وکنترول تمام امور ریاست کشف وتنظیم تخطی های سرحدی.
 • طرح پلان های سودمند کشفی به منظور فراهم آوری تسهیلات برای بررسی و نظارت سرحدات و خط فرضی دیورند.
 • کشف تخطی های سرحدی، اجرای امور کشفی، اوپراتیفی، استخباراتی، ضد استخباراتی وایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط.
 • جمع آوری معلومات در رابطه به فعالیت های دشمنان علیه منافع ملی کشور در امتداد خط فرضی دیورند.
 • کشف و برملا ساختن تخطی های سرحدی کشور های همسایه به وقت و زمان معین آن.
 • کشف و تثبیت تخریبات دریاهای آمو، هریرود، مرغاب وهلمند وشریک ساختن نتایج آن به مراجع ذیربط.

 

ریاست هماهنگی امور بنادر:

 • مدیریت و نظارت از میزبانی ملاقات های هیات سرحدی و پذیرای متنفذین قومی، علما، محصلین ومتعلمین اقوام وقبایل.
 • نظارت از بررسی کارت های قبایلی، رهنمای وهمکاری با مریضان قبایلی
 • اشتراک در جلسات ریاست پولیس سرحدی وزارت امورداخله به منظور تشریک مساعی.
 • کنترول و بررسی کارت های وسایط نقلیه باربری قبایلی و ایجاد هماهنگی با ارگانها ذیدخل.
 • نظارت از اجرای به موقع فرامین، مصوبات، احکام ، مقرره ها و هدایات مقامات ذیصلاح در بخش های تحت اثر به منظور رعایت اصول اداری، تشخیص حجم و ارزش خدمات در تطبیق پروگرام ها طبق لایحه مربوطه.

 

ریاست عمومی مالی واداری:

 • نظارت ومدیریت ارایه خدمات و تسهیلات موثر و به موقع اجرائیوی، اداری، خدماتی و حسابی و همچنان رشد وانکشاف سیستم های تکنالوژی معلوماتی یکسان و موثر جهت بهبود وتسهیل در امور کاری ادارات مرکزی و ولایتی وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل.
 • رهبری، نظارت و کنترول امور مالی بشمول رسیدگی به وجوه مالی، محاسبوی، انکشاف موثر مالی وزارت مطابق به احکام و قوانین مالی.
 • مدیریت ونظارت از طرح و ترتیب بودجه عادی وانکشافی در مطابقت با پلان ها و اجراات کاری وزارت.
 • کنترول و مراقبت از اجرای قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مالی، حسابی تدارکاتی، اداری، منابع بشری، تکنالوژی معلوماتی و نظارت از تطبیق آن.
 • هدایت لازم با تمام ریاست های مربوطه وزارت به منظور ترتیب بودجه به اساس برنامه مطابق رهنمودها جهت تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی وخدماتی به اساس پلان کاری و دفاع از بودجه وزات.

 

ریاست مالی واداری:

 • طرح پلان های بودجوی مالی به منظور تسهیلات در مصارفات مالی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل به منظور تطبیق برنامه های وزارت.
 • طرح و تنظیم فعالیت های مالی از قبیل محاسبوی، بودجوی، حواله جات وزارت به کمک ادارات ذیربط در مرکز.
 • ترتیب وتنظیم بودجه عادی نظربه تشکیل منظور شده وزارت در هرسال مالی ودفاع آن در کمیسیون دفاع بودجه وزارت مالیه.
 • تقسیم بودجه عادی وانکشافی به ادارات اجرا کننده در مرکز و ولایات طبق تشکیل آنها.
 • تنظیم امور تادیات، محاسبه معاشات، اضافه کاری ها، حق الزحمه ها، بخششی ها و اجرای حواله های پروژه های انکشافی و قرار دادی ها.

رياست منابع بشری :

 • طرح  تعدیل، تنقیص وایزاد تشکیل معیاری وزارت از طریق ادارات ذیربط.
 • استخدام کادرهای شایسته واجد شرایط، ارتقای ظرفیت، فراهم آوری زمینه مصونیت شغلی و صحی و اجرای سایر امور ذاتی کارکنان وزارت مطابق احکام قوانین نافذه کشور.
 • اقدامات لازم در راه حفظ سلامتی و شرایط بهتر کاری و توجه به قواعد مصؤنیت کار و حفظ الصحه.
 • تنظیم و ترتیب راپور معاشات ، اضافه کاری ها، و بخششی ها در پرتو قانون.
 • تکیمل و حفظ سوانح کارمندان و ثبت آن در دیتابیس.

رياست تکنالوژی معلوماتی:

 • عرضه خدمات مؤثر و مثمر تکنالوژی معلوماتی و تکنالوژی مخابراتی به وزارت.
 • تجدید متداوم تمام سافت ویر ها و هاردویر وزارت در مواقع ضروری مطابق به پلان کاری منظور شده.
 • تطبیق پالیسی های امور تکنالوژی و مخابراتی در واحدهای مرکزی و ولایتی.

 

ریاست تدارکات:

 • تهیه وخریداری اجناس طبق درخواست و تقاضا ادارات مربوطه وزارت
 • جمع آوری معلومات دقیق از قیمت های اجناس مورد ضرورت ادارت وزارت از بازار مطابق فورم های درخواستی اجناس.
 • دایر نمودن مجالس داوطلبی مطابق به قانون تدارکات جهت بدست آوردن مناسب ترین نرخ برای تهیه اجناس مورد ضرورت.
 • اشتراک در مجالس داوطلبی بین المللی مطابق به قانون تدارکات برای بدست آوردن مناسب ترین نرخ جهت تهیه اجناس ساختمانی وغیر ساختمانی مورد ضرورت.

 

ریاست تفتیش داخلی:

 • بازرسی و تفتیش امور مالی و اداری واحدهای ولایتی و مرکزی وزارت امور سرحدات، اقوام قبایل در روشنی قوانین نافذه و مقرره تنظیم فعالیت و اجراات وزارت.
 • ارایه مشورهای قانونی به ریاست ها و کارمندان حین بارزسی و تفتیش اجراات.
 • تفتیش و بازرسی شعبات طور فوق العاده در صورت دریافت اطلاع تخلف به اساس هدایت مقام وزارت.
 • ابلاغ نتایج بارزسی ها و تفتیش بصورت کتبی به ریاست های مربوطه بعد از ملاحظه مقام وزارت.
 • ارایه نتایج تحلیل گزارشات در صورت ضرورت به اداره محترم کنترول و تفتیش، در صورت داشتن اوصاف جرمی رجعت قضیه با ارگانهای عدلی و قضائی مطابق به قوانین نافذه.

 

مشاورين:

 • مقام وزارت مشاورین  مسلکی و تخصصی دارد.
 • مشاورین صلاحیت اجرائیی ندارد.
 • مشاورین طبق لایحه وظایف به وزیر مشوره میدهد.
 • سفارشات و نظریات مشاورین، بعد از تایید و هدایت مقام وزارت قابل تطبیق اس

 

ریاست عمومی انسجام امور کوچیها:

 • انسجام قشر کوچی در سراسر کشور از طریق آگاهی دهی عامه به منظور بهبود وضعیت زندگی کوچیها
 • مدیریت ورهبری طرح، رهنمودها و طرزالعمل ها در زمینه اسکان انسجام سرخیلان قشرکوچی در هماهنگی با وزارت های سکتوری مربوطه به منظور تطبیق پالیسی ها و برنامه های این اداره در مرکز و ولایات.
 • رهبری و مدیریت از برنامه ریزی اسکان کوچیها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور رسیدن به اهداف پیشبینی شده .
 • مدیریت و رهبری طرح های مناسب با ادارت و مؤسسات همکاری با ریاست عمومی انسجام امورکوچی ها به منظور بهبود وضعیت صحی و وترنری کوچی ها.
 • مدیریت از طرح های مناسب به مقامات عالی و ادارات سکتوری در رابطه به بهبود وضعیت تعلیمی و تربیتی صحی، انکشاف اقتصادی  و مشارکت کوچی ها در عرصه های مختلف اجتماعی.
 • رهبری ومدیریت پروسه هماهنگی با اداره های دولتی وغیر دولتی در زمینه طرح ، توسعه و انکشاف پالیسی و برنامه های اقتصادی در بخش مالداری و حفظ علفچرها به منظور تحقق برنامه ها و توانمندسازی کوچی ها در سکتور اقتصادی.
 • جلب کمک های ملی وبین المللی برای بهبود وضعیت کوچی ها مطابق به اهداف اداره.

 

ریاست خدمات اقتصادی وعلفچرها:

 • ارایه طرح های مناسب به ادارات و مؤسسه های همکار به منظور بهبود وضعیت اقتصادی وعلفچرهای کوچی ها.
 • نظارت از برنامه های آموزشی، سیمینارها و کمپاین های تبلیغاتی در مرکز و ولایت ها جهت آگاهی و تقویت تشبسات اقتصادی کوچی ها.
 • هماهنگی با ادارات ذیربط جهت استرداد علفچرها از دست غاصبین.
 • زمینه سازی و نظارت از تطبیق پروژه های نمونوی و آزمایشی قرضه ها و کریدت های بانکی در مرکز و ولایت ها به منظور مشارکت کوچی ها در امور اجتماعی واقتصادی.
 • جلب کمک های ملی و بین المللی به مظور تقویت درعرصه اقتصادی مطابق با اهداف اداره.

 

ریاست اسکان وانسجام کوچی ها:

 • طرح رهنمودها در زمینه اسکان و انسجام سرخیلان قشر کوچی در هماهنگی با وزارت های سکتوری مربوطه به منظور تطبیق پالیسی ها و برنامه های این اداره در مرکز و ولایت ها.
 • نظارت از برنامه ریزی اسکان کوچی ها در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور رسیدن به اهداف پیشبنی شده.
 • تطبیق برنامه های شهرک سازی و نظارت از برنامه های آن جهت تحقق اهداف.
 • نظارت از جمع آوری معلومات و تثبیت زمین های بکر وبایر وانتقال آن به پروژه های اسکان کوچی ها جهت ایجاد شهرک های رهایشی.
 • تامین ارتباط و هماهنگی با وزارت شهرسازی ومسکن و شاروالی ها در مرکز و ولایات به منظور اسکان و جابجائی کوچی ها..