معینیت مسلکی

معینیت مسلکی پیش ازآن درتشکیل وزارت امورسرحدات و قبایل بنام معینیت سیاسی وظایف محوله اش را به پیش می­برد و دراین اواخر به معینیت مسلکی مسما گردیده است. ریاست های پلان و پالیسی، تعلیم و تربیه، تحقیق و مطالعات و اطلاعات و ارتباط عامه از جمله چهارریاست اند که کارهای خویش را تحت رهبری معینیت مسلکی تنظیم می نمایند.

 معینیت مسلکی بحیث یک معینیت مهم طبق لایحه براساس قانون اساسی، پالیسی و استراتژی وزارت وظایف اش را دنبال می کند.

معتلق به معینیت مسلکی؛ اداره تمام امور، پلان گذاری، رهبری و کنترول، ایجاد سهولت جهت طرح پالیسی و استراتژیک وزارت، مشوره با بخش رهبری در مورد کارهای بزرگ وزارت و معینیت مسلکی، تعین اولیت های خاص ومهم استراتژیک وزارت، تطبیق پالیسی وزارت به هدف بهبود کارها وارایه پشنهادات خاص امور،  نظارت کردن پالیسی های تطبیق شده به سطح بلند، انسجام و هماهنگی ازطرف ریاست­های مربوط این معینیت، تنظیم و رهبری کارهای تدریسی و لوژستیکی لیسه های سه گانه که مربوط به وزارت است، انکشاف معیارها و شاخص ها با درنظرداشت کمیت و کیفیت، تحلیل و ارزیابی آنعده پروژه های علمی و تحقیقی از سوی محقیقین ریاست تحقیق و مطالعات، تطبیق طرح پالیسی خاص در بخش سرحدات کشور، تنظیم کار پروژه های انکشافی، ترتیب و تنظیم نشرات وزارت، گرفتن سهم فعال در تصامیم مهم با بخش رهبری وزارت.

 

محترم داکتر فریدون بارکزی معین مسلکی وزارت امورسرحدات و قبایل

mobta​داکتر فریدون بارکزی فرزند مرحوم الحاج انجنیر عبدالحکیم بارکزی به تاریخ پنجم ماه عقرب سال ۱۳۵۰ ه.ش در قریه نوده ولایت فراه دریک خانواده دیندار و متدین دیده به جهان گشود.

به شمول پدر و مادر ایشان که از نوده است اما تمام بارکزی در اصل از اولاده شاهو نیکه که باشندگان زمبل و گرشک می­باشند، اند و آنان از هلمند به فراه و نیمروز مهاجر شده اند.

محترم داکتر فریدون بارکزی در سال ۱۳۵۵ه.ش شامل مکتب شاه حسین هوتک کندهار گردید. وی یک شاگرد ذکی و هوشیار بود، کتاب های صنف اول را به مدت ۲۰روز به پایان رساند و صنف های دوم و سوم را با سپری کردن امتحان لیاقت به پیش برد.

محترم بارکزی به عمر چهارده نیم سالگی ازصنف دوازده، اول نمره فارغ شد. او بعد از فراغت دوره مکتب به رشته طب در کشور جرمنی کاندید گردید ولی به علت پایین بودن سن اش او از بورسیه بازماند. ایشان بعد از آن شامل بخش معالجوی انستیتوت طب دولتی کابل گردید و درسال ۱۳۷۱ه.ش از آن به درجه­ی اول نمره عمومی سند فراغت خویش را بدست آورد و هم اکنون وی در بخش روابط بین­الملل مصروف آموزش دوره ماستری خود می باشد.

 داکتربارکزی صاحب زمانیکه محصل سال چهارم پوهنتون بود یک کتاب مهم بنام میتود های کلینیکی طبی را از زبان انگلسی به زبان پشتو ترجمه کرد، بعد از ارزیابی اعضای بورد علمی انستیتوت، در سال ۱۳۶۷ه.ش ترجمه این کتاب چاپ شد.

محترم بارکزی یک مدت زمانی در اکادمی علوم طبی به حیث داکتر داخله و هم چنان در دانشگاه طبی به عنوان استاد ایفای وظیفه کرده است، وی با مراجعین و شاگردان خویش منحیث یک داکتر و استاد دلسوز و مهربان رفتار نیک داشت. در زمان جنگ های داخلی که بسیاری از منطقه­های کابل ویران شده بود ولی بارکزی صاحب درشهرکابل حضور داشت.

محترم داکتربارکزی بعد از مدت زمان درولایت ننگرهار با موسسه داکتران بدون سرحد به حیث مدیر(منیجر) وظیفه انجام داد. ایشان دربخش اداره و منجمینت دیپلوم هم دارد. وی درسال ۱۳۸۱ ه.ش درداخل و بیرون از کشور مصروفیت­های سیاسی و تجارتی داشت.

محترم بارکزی به زبان های دری، پشتو، اردو، انگلسی، ترکی و روسی آشنایی کامل دارد.

وی فعالیت های مدنی را هم فراموش نکرده است، ایشان ازبنیانگذاران بنیاد وحدت ملی بارک می باشد که ازمدت هشت سال بدینسو به حیث رییس انتخابی این بنیاد است.

وی از سال ها به این طرف به عنوان فرد خدمتگار جهت تحکیم وحدت ملی، برادری، و عدالت سعی و تلاش زیاد کرده است.

محترم داکتر فریدون بارکزی معین مسلکی وزارت امور سرحدات و قبایل در داخل و بیرون از کشور در ورکشاپ­ها وسیمینار­های ملی، اجتماعی و سیاسی شرکت کرده بود و هم­چنان وی در کشورهای اروپایی و آسیایی سفرهای کاری زیادی نیز داشت؛ برای اصلاح، ترقی و تغییر مثبت تجربه های کاری اش را با همکاران خویش شریک می کرد و آرزوی وی یک تغییر مثبت درساحه کاری می باشد.

قابل یاد آوری است که محترم داکتربارکزی برای صلح و وحدت ملی تلاش زیاد کرده و منحیث یک شخص پُرنفوس و بزرگ قوم مشکلات زیاد مردم را حل کرده و به اتحاد، اتفاق، وحدت ملی و حمایت از نظام مشروع آنان را دعوت می­کردند.

محترم بارکزی در بخش­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حیث یک شخص مجرب عمل کرد و استعداد خویش را نمایان کرده است. نامبرده در جلسات سیاس، مدنی، فرهنگی، واجتماعی اشتراک ورزیده و نظریات خویش را با دیگران شریک می­کرد.

وی به مطالعه بی حد علاقه دارد.هیچ وقت بیکار نیست و به وقت­های غیر رسمی کتاب­های سیاسی، فرهنگی و دیگر کتاب ها را مطالعه می­کند.

همچنان مقاله و آثارهای مختلف وی، در روزنامه، مجله و جریده کشور چاپ شده است.

محترم داکتر بارکزی در چهارم ثورسال ۱۳۹۷ ه.ش براساس پشنهاد وزارت ، طبق محکم محترم اشرف غنی، رییس جمهورکشور به حیث معین مسلکی وزارت امورسرحدات وقبایل مقررگردید و دریک گردهمایی بزرگ به کارمندان  این وزارت معرفی شد.

نامبرده این مقام را یک امتیاز دولتی نه، بلکه در راه خدمت به مردم یک مسوولیت بزرگ می داند و آرزو وی این است که اگر بتواند برای مردم یک خدمتگار خوب باشد.

ایشان همرا با وزیر این وزارت در تلاش اند، لیسه­های که مربوط به این وزارت می شود برای هزاران دانش آموز این لیسه ها سهولت­ های درسی بهتر را فراهم کنند که به همین ترتیب دراین مورد با مسوولان اداره­ی این لیسه ­ها نشست داشته اند تا آنان در کارهای خویش برای دانش آموزان یک نو آوری داشته باشند.