کتابونه

کتابونه: د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د خپلو هر اړخیزو دندو او مصروفیتونو سره سره تر دې دمه په فرهنګي او صحافتي برخه کې خورا مهم ګامونه اخیستي دي او د وخت خورا مهم سیاسي، ادبي، کلتوري، تاریخي، علمي او څېړنیز کتابونه خپاره کړي دي. دلته یې یوازې هغه نوملړ خپروو چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست له خوا په تېرو څو کلونو کې خپاره او چاپ کړي دي.

mobta

mobta