موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر دارد پروژه تدارک 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت مورد ضرورت خویش را، بابت سال مالی 1401 به شرکت محترم؛ شرکت خدمات لوژستیکی روح البهزاد دارنده جواز نمبر(D-61827) و نمبر تشخصیه (TIN-9001415521) به قیمت مجموعی مبلغ (8188065.9) هشت میلیون و یک صد و هشتاد و هشت هزار و شصت و پنج عشاریه نه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات-وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قراردادمنعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۹:۱ کابل
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۶ کابل
Background image

Back to tenders