موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ 14 قلم ترکاری باب و میوه جات برای لیسه های سه گانه، انستیتیوت وریاست تشریفات .

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/W.006).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر دارد پروژه تدارک؛ 14 قلم ترکاری باب و میوه جات مورد ضرورت خویش را به شرکت محترم؛ خدمات لوژستیکی ندیم حسین دارنده جواز نمبر (77774) و نمبر تشخصیه (9013977351) به قیمت مجموعی حداقل مبلغ (10،790،000) ده میلیون و هفت صدو نود هزار و حداکثر مبلغ (14،418،392) چهارده میلیون و چهارصدو هژده هزارو سه صدونود افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات-وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۹:۱ کابل
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۶ کابل
Background image

Back to tenders