موضوع : اعلان داوطلبی تدارک یک پایه ترانسفارمر لیسه رحمن بابا

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

 

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.013).

  وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و  تدارك یک پایه ترانسفارمر لیسه رحمن بابا   این وزارت  بابت سال مالی 1399 که مورخ 03/07/1399 از طریق روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده است, اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه افغانستان به  تاريخ  (24/07/1399) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی بتاریخ (24/07/1399 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند

تضمين آفر مبلغ (100,000) یک صد هزار افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالاجل تعین شده ارایه بدارند.

از داوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند. تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش اخذ نمایند .  

آدرس : رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه. ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها تاریخ  { 24 /07/1399  ساعت 09:30  بجه قبل از ظهر} میباشد.

داوطلبان مکلف هستند الی تاریخ فوق الذکر آفر های خویش را همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصیه پروژه مربوطه در "صندوق آفرها" در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی به تاریخ (24/07/1399) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند.  

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۱۳:۱۴
Background image
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۲ - ۹:۴۱
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (116) قلم ادویه جات

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/G.014).

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۹:۱۱
Background image

Back to tenders