موضوع : اعلان داوطلبی تدارک ادویه جات

mobta-af

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.012).

  وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و  تدارك (146) قلم ادویه جات   این وزارت  بابت سال مالی 1399 که مورخ 08/11/1398 از طریق روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده است, اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه افغانستان به  تاريخ  (03/12/1398) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی بتاریخ (03/12/1398 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند

تضمين افر مبلغ (105,000) یک صدو پنج هزار افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالاجل تعین شده ارایه بدارند.

از داوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند. تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش اخذ نمایند .  

آدرس : رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه. ضرب العجل برای تسلیمی آفرها تاریخ  { 03 /12/1398  ساعت 09:30  بجه قبل از ظهر} میباشد.

داوطلبان مکلف هستند الی تاریخ فوق الذکر آفر های خویش را همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصیه پروژه مربوطه در "صندوق آفرها" در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی به تاریخ (03/12/1398) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند.  

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۳:۵۷
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک البسه باب

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک البسه باب مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۱۱:۲۱
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر

وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر این وزارت بابت سال مالی 1399 که مورخ 23 . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ - ۹:۱۸
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (13) قلم ترکاری باب و میوه جات موسمی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (13) قلم ترکاری باب و میوه جات موسمی مورد . . .

Back to tenders