انجنییر دیزاین، نظارت و ارزیابی

mobta-af
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۳۱

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                            انجنییر دیزاین، نظارت و ارزیابی  

بست:                                     C1  به اساس لایحه NTA

وزارت یا اداره:                             وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان

بخش مربوطه:                              پروژه سیستم انسجام اطلاعات و معلومات سرحدی و قبایل BTMIS))

موقعیت بست:                                کابل

تعداد بست:                                ( 2  )

Documents

قورم رهنمود و درخواست
لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies