موضوع: در مورد اعلان داوطلبی پرزه جات، روغنیات و فلتر باب وسایط و جنراتورها.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.016).

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید. تا در پروسه داوطلبی؛ پرزه جات، روغنیات و فلترباب وسایط و جنراتورها این وزارت بابت سال مالی 1401 و 1402 اشتراک نموده، شرایط اهلیت و تمام معیارات مندرج قانون، طرزالعمل و شرطنامه را رعایت و آفر سربسته با ذکر نمبر تشخصیه پروژه منضمه جواز فعالیت خویش را به زبان (دری یا پشتو) به تاریخ (10-9-1401) رأس ساعت (09:30) قبل از ظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد. در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی به تاریخ (10-9-1401) رأس ساعت (10:00) قبل از ظهر حاضر گردند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

داوطلبان میتوانند شرطنامه را از آدرس: «ناحیه 9، ریاست تدارکات منزل تحتانی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل» به دست آورده، و تضمین آفر مبلغ 180،000 یک صد و هشتاد هزار افغانی به شکل گرنتی بانکی یا پول نقد را در داخل آفر سربسته خویش ارائه دارند.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - ۱۱:۴۷
Background image

موضوع: در مورد اعلان داوطلبی ترمیم تعمیر لیسه های سه گانه و انستیتوت وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل .

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.016).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم تعمیر لیسه های سه گانه و انستیتوت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - ۱۱:۴۳
Background image

موضوع: در مورد اعلان داوطلبی ترمیم تعمیر اداری وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل .

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.017).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترمیم تعمیر اداری وزارت اشتراک نموده و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - ۱۱:۴۰
Background image

موضوع: در مورد اعلان داوطلبی اعمار یک باب مسجد در مهمان خانه تایمنی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل .

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.018).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعماریک باب مسجد در مهمان خانه تایمنی . . .

Back to tenders