خبرتیا!

mobta-af
Mobta

د دولسمو(12) ټولګیو څخه فارغو قبایلي محصلینو ته خبر ورکول کیږی چې  د روان کال تر 31/5/2022 نېټې پورې چې د هجری شمسي کال د10/3/1401 نېټې سره سمون خوری. له خپلو ارزیابی شویو (Attested) اسنادونو سره کابل ته داسنادونو دپروسس لپاره ځانونه را ورسوي. له یادې نېټې/ تاریخ څخه وروسته یې اسناد پدې دلیل نه اخیستل کیږی، چې امتحان یې پخپل وخت اخیستل کېږی او ناوخته عارض شوی محصلین د امتحان څخه بې برخې پاته کېږي.