موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ بادی پاس، روغنیات و فلترباب وسایط و جنراتور ها .

khoram_admin
اعلان برندګی

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.002).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر دارد پروژه تدارک؛ بادی پاس، روغنیات و فلترباب و سایط و جنراتورها مورد ضرورت خویش را به شرکت محترم؛ گرین امپراتور آریا دارنده جواز نمبر (23139) و نمبر تشخصیه (9001651653) به قیمت مجموعی حداقل مبلغ (1،055،300) یک میلیون و پنجاه و پنج هزارو سه صد افغانی و حداکثر مبلغ (4،686،200) چهار میلیون و شش صد و هشتاد و شش هزارو دوصد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات-وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۳ - ۱۰:۱۸
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ بادی پاس، روغنیات و فلترباب وسایط و جنراتور ها .

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.002).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷ - ۹:۴۴
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ تهیه وتدارک کتب و مجلات.

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.008).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۷ - ۹:۴۲
Background image

موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ تهیه وتدارک ادویه جات و تجهیزات انجنیری برای لیسه های سه گانه و و زارت.

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.013).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر . . .

Back to tenders