موضوع: تدارک لایسنس سایبر روم

mobta-af

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.023).

وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و  تداررک لایسنس سایبر روم  این وزارت  بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه افغانستان به  تاريخ  (17/07/1398) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی بتاریخ (17/07/1398 ) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند

تضمين آفر مبلغ (45,000) چهل و پنج هزار افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضرب الاجل تعین شده ارایه بدارند.

از داوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند. تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش و یا از طریق ویب سایت اداره تدارکات ملی اخذ نمایند .  

آدرس : رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه. ضرب الاجل برای تسلیمی آفــرها تاریخ         { 17 /07/1398  ساعت 09:30  بجه قبل از ظهر} میباشد.

داوطلبان مکلف هستند الی تاریخ فوق الذکر آفر های خویش را همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصیه پروژه مربوطه در "صندوق آفرها" در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی به تاریخ (17/07/1398) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند.  

 

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۱:۱۷
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر مورد ضرورت . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۱:۱۳
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک وسایل حفظ ومراقبت

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل حـفظ و مـراقبت مورد ضرورت خویش را بابت . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۵:۸
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پرزه جات

 

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.004).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد . . .

Back to tenders