موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد ترمیم اساسی انستیتوت بایزید روشان

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/w.001).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات،اقوام و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک ترمیم اساسی انستیتوت بایزید روشان   مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1401 به شرکت محترم  شرکت خدمات لوژستیکی و ساختمانی اجمل ایوبی   دارنده جواز نمبر   (69849) و نمبر تشخیصیه TIN(90113301999) به قیمت مجموعی مبلغ (7,704,380) هفت میلیون هفتصد و چهار هزار و سه صد هشتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات،اقوام و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱۵ - ۹:۵۱ کابل
Background image
شنبه ۱۴۰۱/۴/۱۱ - ۸:۵۹ کابل
Background image

Back to tenders