د سرحدي څېړنو ریاست

دغه ریاست لاندې تشکیلات لري:

ریاست

معاونیت

د تحلیل او څېړنو آمریت
د توپو ګرافی آمریت
اجرایه مدیریت

د سرحدي څېړنو ریاست په هېواد په ټولو ولایتونو کې د سرحدونو څېړنې تنظیم د کار پوه په توګه یو افسر هم لري.

دغه ریاست د هېواد رسمي  پولو او ډېورند د فرضي کرښې څېړنه کوي.

دغه ریاست لاندې مهمې دندې پرمخ بیايي د له اړوندو او همکارو ارګانونو او ادارو سره د سرحدي سرغړونو، د سرحدي سیندونو د تخریباتو، د پیلرونو تثبیت او نوي کول، او د هېواد په پولو او ډيورند فرضي کرښې په اوږدو کې د غیر قانوني لارو څېړنه او مقاماتو ته یې په اړه راپور ورکول