د(HRIMS )مسؤل

mobta-af
Mon, Jan 18 2021 11:03 AM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:  مسئول (HRIMS  )

بست:           (۴)

وزارت یا اداره:  وزارت امور سرحدات و قبایل

 

Documents

دلارښود او غوښتنلیک فورم
د دندې لایحه