موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد 30 قلم البسه باب

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G009

به تاسی از ففره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 30 قلم البسه باب  مورد ضرورت خویش را به {شرکت خدمات لوژستیکی ناصر اسحاق سبحانی گروپ } ( دارای جواز نمبر     40104 نمبر تشخیصه 9000437773 ) و  ( شرکت نوی قریشی  دارای  جواز نمبر 371  نمبر تشخصیه 1003657010)  به قیمت مجموعی 7,431,550 هفت میلیون و چهار صد سی یک هزار و پنج صد و پنجاه هزار افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009).

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010). وزارت

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۷ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

Back to tenders