دیدار معین مسلکی با کارمندان ریاست تحقیق ومطالعات

mobta_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۷ - ۲۰:۱۶
mobta

یکشنبه۸ ذوالقعده الحرام۱۴۴۴

مولوی احمد طه قادری معین مسلکی وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل با کارمندان ریاست تحقیق ومطالعات این وزارت در دفتر کاری خویش دیدار نمود. درابتدا محترم مولوی احمد طه قادری معین مسلکی گفت: وزارت امورسرحدت، اقوام وقبایل خانه مشترک همه اقوام می باشد بناء تحقیق وجمع آوری معلومات راجع به فرهنگ، زبان، عنعنات اقوام ساکن کشور یکی از وظایف مهم وعمده این وزارت می باشد، وشما مسئولیت دارید که معلومات را بصورت درست و واقعی جمع آوری کنید تا از آن استفاده صورت گیرد. محترم قادری از کارکردهای آن ریاست اظهار خورسندی نموده ازآنان خواست ۶وظایف ومسئولیت های خود را بوجه احسن انجام دهند. سپس سید الرحمن آمر بورد محققین ریاست تحقیق ومطالعات راجع به اهداف کاری، فعالیت ها وکارکردهای این ریاست معلومات ارایه نموده گفت: محققین ریاست تحقیق ومطالعات درسال گذشته در 13 واقتصادی باشندگان ولایات معلومات جمع آوری و معلومات نامبرده درج پروفایل معلوماتی این ریاست گردیده است.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۹:۷
Background image
پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ - ۸:۴۷
Background image

BACK TO NEWS