دیدار رئیس دعوت وارشاد از لیسه رحمان بابا

mobta-af
Tue, Aug 30 2022 8:12 AM
Mobta

دوشنبه ۱۴۴۴/۲/۱

محترم مفتی شفیع الله ثاقب رئیس دعوت وارشاد وزارت امور سرحدات اقوام وقبایل امروز دوشنبه درحالیکه محترمحمد نبی شهاب رئیس تعلیم وتربیه این وزارت نیزحضور داشت از لیسه رحمان بابا دیدار نمود.

محترم مفتی شفیع الله ثاقب درنشست که با استادان و کارمندان بخش های تدریسی، اداری وشاگردان داشت در مورد مزایا و ارزش های علوم دیني و تطبیق آن در مراکز تعلیمی صحبت نموده  ازاستادان خواست که درتشویق جوانان به آموختن علم ودانش با درنظرداشت ارزش های اسلامی توجه جدی نمایند.

Mobta

محترم ثاقب درادامه خطاب به شاگردان گفت : شما جوانان که دور از خانه های خود در اینجا مصروف فراگیری تعلیم وتربیه هستید، آینده کشور بدست شما است وباید درکنار آموختن علم، عمل کردن به آن ضروری ولازمی است ..

موصوف افزود که مسئولین امارت اسلامی همیشه تلاش می نمایند. تا زمینه بهترآموزش را برای تمام جوانان کشور با درنظرداشت امکانات  فراهم کند، تا جوانان با زیورعمل ودانش آراسته شوند تا درپیشرفت وترقی کشور سهم خود را ادانمایند.

Latest news

Mon, Jan 08 2024 10:30 AM
Background image

A large coordination and Unity Meeting with Tribal Leaders and Religious Scholars in Ghazni Province

7/jan/2024

The Ministry of Borders and Tribal Affairs held a large public meeting in coordination with the tribes at Ghazni province. 

During this large public gathering the Deputy. . .

Sun, Jan 07 2024 11:57 AM
Background image

A Large Coordination Meeting with Tribal Leaders and Religious Scholars in Paktika province

Jan/ 4/2024

Ministry of Borders and Tribal Affairs held a large meeting with tribal leaders and religious scholars in Paktika province.

In this meeting, tribal leaders said that they. . .

Sun, Jan 07 2024 11:06 AM
Background image

A large coordination and Unity Meeting in Paktia province

Jan/2/2024

A large public meeting was held in Gardez, the center of Paktia province, under the leadership of Alhaj Mulla Abdul Khaliq Abid, the deputy Minister of Jirgas and Tribal. . .

BACK TO NEWS