همه داوطلبی ها

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009).

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010). وزارت

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۷ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 16 میوه و ترکاری

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.005).

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۱۴:۱۹ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی پرزه جات

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.011).

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۱۵:۴۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.001).

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۱۵:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک دو قلم گوشت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.003).

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۱۵:۲۰
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تیل، روغنیات و فلترباب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.002).

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ - ۱۴:۴۴
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک یک قلم نان خشک

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.004).

Pagination