موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای 19 قلم حبوبات و مواد خوراکه

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G006

به تاسی از ففره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 19 قلم حبوبات و مواد خوراکه   مورد ضرورت خویش را به {شرکت کشمی فرهمند لمیتد } دارای جواز نمبر0101-10655 نمبر تشخیصه (1046591011)  به قیمت مجموعی 18,851,500 هجد میلیون و هشتصد و پنجاه و یک هزار پنجصد افغانی حداقل و مبلغ 22,643,355  بیست دو میلیون و ششصد چهل وسه هزار و سه صد و پنجاه پنج افغانی حداکثر  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009).

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010). وزارت

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۷ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

Back to tenders