موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد وسایل تکنالوژی معلوماتی

mobta-af
tandar

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.008).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1399 به شرکت تجارتی عمران احدی برکت دارنده جواز نمبر (15733-0101) و نمبر تشخیصیه TIN(7009668018) به قیمت مجموعی مبلغ (13,547,932) سیزده ملیون و پنج صدو چهل و هفت هزارو نه صدو سی و دو  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۵:۸
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پرزه جات

 

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.004).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۵:۳
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد وسایل تکنالوژی معلوماتی

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت خویش را . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۹:۲۷
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک تیل دیزل, پطرول, روغنیات و فلترباب

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک تیل دیزل, پطرول, روغنیات و فلترباب مورد ضرورت . . .

Back to tenders