موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک وسایل حفظ ومراقبت

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.011).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل حـفظ و مـراقبت  مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1399 به شرکت { خدمات لوژستیکی نیگین بهار دارنده جـواز نمبر (D-57689) و نمبر تشخیصیه TIN(9001207274) } به قیمت مجموعی مبلغ (5,495,484.2) پنج ملیون و چهار صدو نود و پنج هزارو چهار صدو هشتاد و چهار اعشاریه دو افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۹:۱۱
Background image
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۲:۱
Background image
دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۱:۱۷
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر مورد ضرورت . . .

Back to tenders