د خوشحال خان عالي لېسې لنډه تاریخچه

mobta

په 1328 کال کې د لومړي ځل لپاره د اعلیحضرت سردار شاه محمود خان غازي د صدارت په دوره کې د اړتیا له مخې د ازادو قبایلو په نوم یو ښوونځی جوړ شو، چې هغه مهال پکې د «ډیورنډ د نا منل شوې کرښې» هاخوا د ازادو قبایلو او سرحدي ولایتونو د مېشتو خلکو بچیانو زده کړې کولې. د خوشحال خان عالي لېسې د جوړېدو له نېټې تر 1339 ل کال پورې د لومړي ټولګي څخه   زده کوونکي منل او د 1380  ل کال څخه روسته د پنځم څخه تر شپږم ټولګي او د 1389 ل کال څخه را په دې خوا د هېواد نا امنه او سرحدي سیمو بیوزله زده کوونکي  د 7 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې په لیلیه توګه تر روزنې لاندې نیسي . د شته 149 تنه تشکیل پر مټ شاوخوا د  2000 تنو زده کوونکو په لیلیه توګه د روزنې توان لري.