اعلانات بست های (5 و 6) معلمین و مامورین وزارت امور سرحدات و قبایل

mobta-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۱:۵۳

Publish Date

Closing Date

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک‌هزار و ۵۲۴ بست معلمان و بست‌های پنج و شش خدمات ملکی کابل را به رقابت گذاشت. سه درصد این بست‌ها برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند فورم‌های درخواست برای این بست‌ها را از ویب ‌سایت کمیسیون و یا با مراجعه به ادارات مربوط، به صورت رایگان، به دست بیاورند.

https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs

Documents

آگهی | کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies