موضوع: در مورد اعلان داوطلبی مجدد روغنیات، فلتر باب و بادی پاس وسایط و جنراتورها.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره داوطلبی: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.016).

وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید. تا در پروسه داوطلبی مجدد؛ روغنیات، فلترباب و بادی پاس وسایط و جنراتورها تحت موافقتنامه چهارچوبی این وزارت بابت سال مالی 1401 و 1402 اشتراک نموده، شرایط اهلیت و تمام معیارات مندرج قانون، طرزالعمل و شرطنامه چهارچوبی را رعایت و آفر سربسته با ذکر نمبر تشخصیه پروژه منضمه جواز فعالیت خویش را به زبان (دری یا پشتو) به تاریخ (5-11-1401) رأس ساعت (09:30) قبل از ظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد. در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی به تاریخ (5-11-1401) رأس ساعت (10:00) قبل از ظهر حاضر گردند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

داوطلبان میتوانند شرطنامه را از آدرس: «ناحیه 9، ریاست تدارکات منزل تحتانی وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل» به دست آورده، و تضمین آفر مبلغ 25000 بیست و پنج هزار افغانی به شکل گرنتی بانکی یا پول نقد را در داخل آفر سربسته خویش ارائه دارند.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۹:۱ کابل
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۵ - ۱۴:۶ کابل
Background image

Back to tenders