موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای 16 قلم ترکاری و میوه جات موسمی

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G005

به تاسی از ففره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک 16  قلم ترکاری و میوه جات موسمی   مورد ضرورت خویش را به {شرکت تجارتی و لوژستیکی مولا نصیر } دارای جواز نمبر22022 نمبر تشخیصه (9001216135)  به قیمت مجموعی 4,719,233 چهار میلیون و هفتصد نوزده هزار و دو صد و سی وسه  افغانی حداقل و مبلغ 5,974,473  پنج میلیون نُه صد و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و هفتاد وسه  افغانی حداکثر  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۹:۳۷
Background image

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای یک قلم نان خشک

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G004

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۹:۳۴
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک پرزه جات

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/G.013).

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۱۲:۵
Background image

Back to tenders