داکتر داخله کلینک

mobta-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹ - ۱۴:۴۱
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه        : داکتر داخله کلینک

بست                  : بست ۴

وزارت/ اداره         : وزارت امورسرحدات و قبایل

بخش مربوطه        : ریاست منابع بشری  

Documents

لایحه وظیفه
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies