آمر MIS

mobta-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹ - ۱۴:۴۵
وزارت سرحدات

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه        : آمر MIS

بست                  : بست 3

وزارت/ اداره         : وزارت امورسرحدات و قبایل

بخش مربوطه        :  پلان و پالیسی

Documents

لایحه وظیفه
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies