موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

mobta-af
  Mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009). وزارت امور سرحدات و قبايل از داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه تهیه و تدارک 29 قلم البسه باب این وزارت بابت سال 1401 اشتراك نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط مندرج شرطنامه به لسان (دري یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان به تاریخ 11/01/1401 ساعت 9:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفر انداخته و ساعت 10 بجه قبل ازظهر همان روز در جلسه آفرگشایی اشتراک نماید. تضمين آفر مبلغ (368,000) سه صد و شصت و هشت هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند. داوطلبان می توانند شرطنامه را از آدرس ذیل اخذ نمایند . آدرس : ناحیه 9، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبايل.

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009).

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010). وزارت

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۷ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

Back to tenders