موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه  این وزارت  بابت سال مالی 1401 اشتراك نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان افغانستان  همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصه پروژه مربوطه به  تاريخ  (19/12/1400) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر که ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها می باشد، در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی بتاریخ (19/12/1400 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند.

تضمين آفر مبلغ (723,000) هفت صد و بیست وسه هزار  افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.

داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه 9، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۲
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 29 قلم البسه باب

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.009).

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۱۰:۸
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 98 قلم وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.010). وزارت

شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - ۲۰:۳۷ کابل
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی 14 قلم حبوبات و مواد خوراکه

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.006).

Back to tenders