سرک شمالی وزارت به بهره برداری سپرده شد

mobta-af
شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ - ۹:۷
Mobta

پنجشنبه ۶ ربیع الاول ۱۴۴۵

کار ساخت سرک متذکره که  بصورت بخته و اساسی از سوی شاروالی کابل به اتمام رسیده بود، توسط محترم مولوی احمد طه قادری معین مسلکی وزارت امور سرحدات، اقوام وقبایل و محترم مولوی خالد سجستانی معین خدمات شهری شاروالی کابل با قطع نوار به بهره برداری سپرده شد.

محترم محمد انور تایب ریئس عمومی مالی واداری این وزارت در هنگام افتتاح سرک گفت، خرسند هستم که به ادامه عملی شدن پروژه های انکشافی توسط شاروالی کابل امروز ما شاهد افتتاح سرک شمالی وزارت هستیم که در نتیجه بسیاری ازمشکلات کارمندان از ناحیه ترانسپورت حل می گردد. وی از تمام مسئولین شاروالی تشکری نموده و از تلاش های انان در قسمت پاکی وصفایی شهر کابل قدردانی کرد.

در اخیر از جانب وزارت امور سرحدات، اقوام وقبایل برای شماری از کارمندان شاروالی کابل تقدیر نامه ها و تحایف توزیع گردید.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ - ۱۲:۳۲
Background image

دیدار سرپرست وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل با شماری از بزرگان، عالمان دینی وجوانان قوم بلوچ

(افغانستان متشکل از اقوام بوده، دارای نظام اسلامی وکشور مستقل و دارایی حریت تحت قیادت یک امیرمی باشد) محترم نورالله نوری

سه شنبه 15 جمادلاول 1445

الحاج ملا نورالله نوری سرپرست وزارت،. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ - ۱۲:۳۰
Background image

دیدار با نمایندگان وبزرگان قومی پامیرها

 

یکشنبه ۱۳جمادی الاول ۱۴۴۵

الحاج ملا نورالله نوری، سرپرست وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل با شماری از بزرگان ومتنفذین قومی پامیربزرگ وکوچک در دفترکاری خویش ملاقات نمودند.
بزرگان قومی. . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۹ - ۱۰:۲۴
Background image

دیدار با بزرگان و متنفذین قومی  کوچی های ولایت لوگر

 

پنجشنبه ۱۰ جمادی الاول ۱۴۴۵

محترم الحاج محمد اسماعیل غزنوی معین بررسی سرحدات، وزارت امورسرحدات، اقوام وقبایل با شماری از بزرگان ومتنفذین قومی کوچی های ولایت لوگر ملاقات نمودند.

درا. . .

BACK TO NEWS