برگزاری جرگه قومی در ولایت کاپیسا

mobta-af
پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۹:۲۷
Mobta

چهارشنبه ۲ ربیع الاول ۱۴۴۴

جرگه بزرگ قومی تحت عنوان(رسیدگی به مشکلات اقوام وکوچی ها) امروز چهارشنبه از سوی  آمریت امورسرحدات، اقوام وقبایل ولایت کاپیسا با اشتراک (۳۰۰) تن از بزرگان قومی، سرخیلان کوچی ها، علمای کرام وجوانان مرکز وولسوالی های آن ولایت تدویر گروید.

در این نشست قومی محترم قاری احسان الله بریال والی کاپیسا، محترم صیاد امر امورسرحدات، اقوام وقبایل و رووسای ارگانها دولتی حضور داشتند.

جرگه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز سپس محترم صیاد امر امورسرحدات، اقوام وقبایل از حضور اشتراک کنندگان دراین نشست ابرازسپاس وقدردانی نموده، اهداف وآجندای جرگه را ارایه نمود.

Mobta

بعدا مولوی نازکمیر ومولوی عبدالمقیم رییس مدرسه امام ابوحنیفه درمورد اهمیت وارزش جرگه صحبت نموده گفتند: درکشور ما بسیاری از مسایل مهم از طریق جرگه ها حل وفصل می شود و همچنان آنان از یک سلسله مشکلات ونیازمندی های باشندگان وکوچی ها کاپیسا در زمینه تعلیم وتربیه، صحت وعلفچر ها یادآوری کرده و از کارکرد وفعالیت آمریت امورسرحدات، اقوام وقبایل در راستای رسیدگی به مشکلات مردم ابراز خورسندی نمودند.

در آخرمحفل محترم قاری احسان الله بریال والی ولایت کاپیسا  سخنرانی نموده گفت که مسوولین امارت اسلامی همیشه در خدمت مردم قراردارند‌ وتلاش می نمایند تا به مشکلات وخواسته های  مردم رسیدگی صورت گیرد.

محترم قاری احسان الله بریال در ادامه افزود: دروازه های تمام نهاد حکومتی به روی مردم‌باز است وبه ارگانهای دولتی ذیربط هدایت داد که به مشکلات ونیازمندی های باشندگان کاپیسا وکوچی رسیدگی نمایند.

جرگه با دعاییه خیروفلاح وتامین وحدت ملی در کشور خاتمه یافت.