موضوع : اعلان داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی

mobta-af

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1399/NCB/OPT/G.010).

  وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و  تدارك (65) قلم وسایل الکترونیکی   این وزارت  بابت سال مالی 1399 که مورخ 08/11/1398 از طریق روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده است, اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه افغانستان به  تاريخ  (29/11/1398) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی بتاریخ (29/11/1398 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند

تضمين افر مبلغ (268,000) دو صدو شصت و هشت هزار افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالاجل تعین شده ارایه بدارند.

از داوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند. تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش اخذ نمایند .  

آدرس : رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه. ضرب العجل برای تسلیمی آفرها تاریخ  { 29 /11/1398  ساعت 09:30  بجه قبل از ظهر} میباشد.

داوطلبان مکلف هستند الی تاریخ فوق الذکر آفر های خویش را همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصیه پروژه مربوطه در "صندوق آفرها" در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی به تاریخ (29/11/1398) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند.  

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۱:۴۶
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک وسایل حفظ و مراقبت

وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (144) قلم وسایل حفظ و مراقبت این وزارت بابت سال مالی 1399 که مورخ 08/11/1398 از طریق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۱:۴۳
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک وسایل الکترونیکی

وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (65) قلم وسایل الکترونیکی این وزارت بابت سال مالی 1399 که مورخ 08/11/1398 از طریق . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۹ - ۱۱:۳۷
Background image

موضوع : اعلان داوطلبی تدارک ادویه جات

وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (146) قلم ادویه جات این وزارت بابت سال مالی 1399 که مورخ 08/11/1398 از طریق روزنامه . . .

Back to tenders