معینیت هماهنگی امور قبایل و جرگه ها در وزارت امور سرحدات و قبایل

معینیت هماهنگی امورقبایل وجرگه­ها در وزارت امورسرحدات و قبایل یک معینیت مهم می­باشد که ازطریق جرگه­ ها مشکلات اقوام و قبایل درمرکز و ولایات حل و فصل می­شود و آنان را به وحدت و برادری دعوت می کند.

وظایف مهم این معینیت قرارذیل است:

وحدت بین اقوام و قبایل برای بدست آوردن اهداف ملی

تحلیل و شناخت همه جانبه­ی اقوام وقبایل  برای بوجودآوردن فضای صلح و وحدت­ملی

تحکیم وحدت­ملی میان اقوام و قبایل، توضیح و تشریح اهداف اساسی دولت و تدویرجرگه­ها در مطابقت به پلان وزارت سرحدات و قبایل.

نزدیک کردن اقوام و قبایل به  پالیسی مثبت دولت

روشن کردن اذهان عامه از خط مشی فعال حکومت در ارتباط به صلح و تامین امنیت.

روند مذاکرات صلح به صورت دوام دار از طریق جرگ­ها میان اقوام و قبایل

ایجاد شوراهای قومی منحیث تحکیم وحدت ملی

 محکم کردن وحدت ملی به وسیله ایجاد شوراهای قومی

ایجاد فرصت­های دید و بازدید بین دولت، اقوام و قبایل سرحدی و سرحد نشین به هدف کمک و هماهنگی.

مشوره دادن سالم به ارگان­های دولت به هدف بدست آوردن وحدت ملی وسیاسی.

مطالعه و تحلیل حالات­های اجتماعی، سیاسی و نظامی اقوام و قبایل سرحدی وهماهنگی با شماری ازارگان­های ملی وامنیتی دولت و دادن استقامت کاری موثر برای آنها.

 حل منازعات  قومی و سمتی از راه شوراهای  قومی و جرگه­ها.

تطبیق کردن پالیسی، فرمان­ها، مصوبه­ها، دستورات مقامات و احکام در مناطق سرحدی.

تشخیص شخصیت­های عالمان وآگاهان به هدف کمک در بخش رهبری و فکری سالم جامعه افغانی.

معرفی مهمانان جهت اعاشی اباطی به ریاست تشریفاتی مهمانان و بررسی ثبت و راجستر آنان.  

ترتیب و تنظیم کارت­ها قبایل و تقسیم آ ن کارت­ها به مستحقین .

ثبت و راجستر شوراهای قومی.

اخذ گزارش استقامت­های کاری واحدهای دوم به طور دوام دار.