زندگی نامه مختصرمحب الله صمیم وزیر امور سرحدات و قبایل

mobta

محترم محب الله صمیم فرزند عبدالوکیل در سال ۱۳۴۲ ه ش در قریه صدیق بابا ولسوالی واغز ولایت غزنی در یک خانواده ی متدین، علم دوست و روشن فکر چشم به جهان گشود.

تعلیمات خویش را الی صنف دوازدهم در لیسه سلطان محمود غزنوی در ولسوالی قره باغ این ولایت به پایان رسانید، پس از آن به کابل آمده و تحصیلات خویش را در پوهنځی تعلیم و تربیه آغاز و در سال ۱۳۸۷ سند لیسانس خویش را به درجه اعلی از این پوهنځی بدست آورد. آقای صمیم به این درجه تحصیلی بسنده نکرده و به منظور اخذ ماستری خویش در رشته روابط بین الملل شامل پوهنتون کاتب در کابل شد و در سال ۱۳۹۹ سند فراغت ماستری خویش را از این پوهنتون بدست آورد.

محترم محب الله صمیم به دو زبان رسمی کشور (دری و پشتو )‌ بلدیت کامل دارد و به زبان انگلیسی نیز صحبت می کند، وی تجربه کاری در بخش های مختلف ادارات دولتی دارد که وظایف خویش را با کمال صداقت و ایمانداری به پایان رسانیده است، که دراین جا به نمونه از تجارب کاری ایشان پرداخته می شود.

  1. رییس اداری وزارت تحصیلات عالی
  2. رئیس انستیتوت پیداکوژی کابل
  3. رئیس پوهنتون پلتخنیک کابل
  4. رئیس پوهنتون طبی کابل
  5. در سال ۱۳۸۲ به صفت نماینده مردم غزنی در لویه جرگه تصویب قانون اساسی
  6. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی
  7. ولسوال ولسوالی اندړ ولایت غزنی
  8. ولسوال ولسوالي گیلان ولایت غزنی
  9. رئیس حفظ ملکیت های عامه ولایت غزنی  
  10. پنج سال به صفت والی پکتیکا

 

محترم محب الله صمیم از ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ الی اکنون به صفت  وزیر  امور سرحدات و قبایل ایفای وظیفه می نماید.