اعلانونه

 • موضوع: اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت پروژه BTMIS.

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره داوطلبی: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.010). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت پروژه BTMIS مورد ضرورت...

 • موضوع: تدارک سولر سیستم و پاوربانک

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.022). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تداررک سولر سیستم و پاور بانک این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق...

 • اعلان

  کټه ګورۍ: عمومي

  وزارت امور سرحدات و قبایل ذریعه مکتوب شماره (61 بر 52) مورخ (1397/12/05) از تدارکات ملی خواهان محرومیت شرکت خدمات لوژستیکی بیژن نیازی دارنده جواز نمبر (D-40758) قراردادی پروژه تدارک سه عراده موتر لندکروزر مادل (2009) با کود نمبر...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (193) قلم ادویه جات

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.013). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (193) قلم ادویه جات مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.021). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS مورد ضرورت...

 • موضوع : پروژه اعمار ذخیره آب و تجهیزات چاه عمیق لیسه خوشحال خان نمبر2

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/w.002). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك پروژه اعمار ذخیره آب و تجهیزات چاه عمیق لیسه خوشحال خان نمبر2 این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد چوب ارچه و بلوط

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.018). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چوب ارچه و بلوط مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398...

 • موضوع: اعلان مجدد تدارک (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMIS

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.010). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMSI این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.016). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک پرزه جات

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.011). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت...

پاڼه 1 از 8