جرگه قومی بزرگان فاریاب


بر اساس پلان وزارت محترم امور سرحدات و قبایل دولت جمهوری اسلام افغانستان در همآهنگی با مقام محترم ولایت در راس جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب با اشتراک بیشتر از 400 تن جرگه قومی بزرگان فاریاب توسط ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب تحت عنوان ( جستجوی راه های رسیدن به صلح و جلب حمایت مردم در تطبیق پروژه ها ) در سالون کنفرانس های ریاست امور زنان ولایت فاریاب تدویر یافت .
این جرگهٔ قومی که با حضور جلالتمآب عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت ، محترم محمد سمیع خیرخواه رئیس اسبق و عضو شورای ولایتی ، مسوولین نهاد های امنیتی ، الحاج مولوی اسدالله جمالی رئیس شورای ولایتی صلح فاریاب ، الحاج مولوی گل احمد لطفی رئیس ارشاد ، حج و اوقاف فاریاب ، محترمه شریفه عظیمی رئیس امور زنان فاریاب ، علمای کرام ، روسای محترم سکتوری ، اعضای محترم نهاد های جامعه مدنی ، اعضای شورا های قومی ، سران اقوام ولسوالی های 14 گانه و نواحی 10 گانهٔ شهر میمنه ، زنان و جوانان برگذار گردید ، ابتدا آیات چند از کلام روح نواز الهی توسط محترم الحاج قاری شریف الله تلاوت گردیده بعدآ سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل فاریاب ضمن اظهار خوش آمدید و خیرقدم مهمانان و اشتراک کننده ها ، سلام ها و تمنیات نیک جلالتمآب محمد شفیق گل آغا شیرزی وزیر امور سرحدات و قبایل جمهوری اسلامی افغانستان را برای حاضرین تقدیم داشته شمهٔ از گزارشات کاری اش را نیز ارایه نمود . موصوف همچنان پیرامون اهمیت تحکیم وحدت ملی ، تامین صلح و امنیت بخاطر ایجاد مصونیت های موثر جهت تحقق اهداف ملی و ارزندهٔ دولت جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرده از بزرگان و متنفذین اقوام خواست تا در این راستا از برنامه های ملی و ارزشمند دولت حمایت نمایند .
متعاقبآ جلالتمآب عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت ، سلام ها و تمنیات نیک جلالتمآب داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب که بنابر جلسات اهم امنیتی و ویدیو کنفرانس با مقامات صالحه نتوانستند در جرگهٰ قومی حضور یابند ، برای حاضرین تقدیم داشته از کارکرد و فعالیت های رئیس امور سرحدات و قبایل فاریاب در جهت تحکیم وحدت ملی ، جلب حمایت سران و متنفذین اقوام از برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، حل و فصل مشکلات و معضلات قومی در ولایت فاریاب به نیکوئی یاد نموده مورد تحسین قرار دادند . و نیز در ادامهٔ سخنان شان پیرامون اهمیت صلح و تطبیق پروژه های انکشافی و عام المنفعه در راستای آبادی و شگوفائی کشور صحبت نموده تداوم جنگ و برادر کشی را عامل اصلی بدبختی مردم افغانستان دانستند . همچنان محترم معاون مقام ولایت در لابلای سخنان شان از مخالفین مسلح دولت خواستند تا طرح صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راس جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور را بپذیرند و در آبادی و شگوفائی کشور شان سهیم گردند که جز تامین صلح و قطع جنگ بخاطر جلوگیری از بدبختی ها راه چاره وجود ندارد .
در ادامه محترمان محمد سمیع خیرخواه به نمایندگی از شورای ولایتی ، الحاج مولوی اسد الله جمالی رئیس شورای ولایتی صلح ، الحاج مولوی گل احمد لطفی به نمایندگی از شورای علما ، شریفه عظیمی به نمایندگی از زنان ولایت فاریاب پیرامون موضوع صلح و تطبیق پروژه ها موثر و ارزنده صحبت نموده از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، شورای علمای افغانستان ، احزاب سیاسی تاثیرگذار ، جامعهٔ بین الملی ، مخالفین مسلح دولت ، شورای عالی صلح و سایر اقشار جامعه خواستند که با تشریک مساعی عوامل اصلی تداوم جنگ و برادر کشی در افغانستان را ریشه یابی و راه های موثر برای تامین صلح سرتاسری در افغانستان بکوشند . که مردم افغانستان خسته از جنگ و تشنهٔ صلح در کشور عزیز شان افغانستان هستند .
در قسمتی از برنامه ترانهٔ میهنی که به سه زبان ملی کشور ( دری ، پشتو و اوزبیکی ) از جانب ادارهٔ امور سرحدات و قبایل فاریاب ترتیب و تنظیم گردیده بود ، توسط تیم ترانه خوانان لیسه ستاره به خوانش گرفته شد و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .
در اخیر برای محترم معاون مقام ولایت ، تعدادی از مسوولین ادارات دولتی ، علمای کرام ، رئیس امور سرحدات و قبایل ، فعالین حقوق زنان و متنفذین اقوام بمنظور تقدیر از کارکرد ها و فعالیت های خستگی ناپذیر شان تحایف توسط علما ، متنفذین و مسوولین اهدا گردید .
جرگه با دعائیه خیر و فلاح مردم افغانستان و حل همۀ مشکلات و معضلات موجود در کشور توسط شیخ محمد ظاهر حسینی یکتن از علمای کرام ، توزیع تحایف برای اشتراک کننده ها و صرف طعام چاشت که از طرف ریاست امور سرحدات و قبایل تهیه دیده شده بود خاتمه یافت .