جرگه قومی متنفذین واعضای شورا های قومی ولایت فاریاب

جرگه قومی متنفذین و اعضای شورا های قومی ولایت فاریا ب تحت عنوان حمایت از پروسهٔ انتخابات ولسی جرگهٔ 1397 در ریاست امور سرحدات و قبایل فاریاب با اشتراک محترم وحیدالله مبارز کارشناس و نمایندهٔ مقام ولایت ، سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل ، الحاج عبدالقدوس قلیچ رئیس شورای محاسن سفیدان ، محبوب الله مسوول تیم تبلیغاتی و آگاهی عام کمیسیون مستقل ولایتی انتخابات ، هیت رهبری و اعضای شورا های قومی و تعدادی از جوانان تدویر یافت .
ابتدا آیات چند از کلام ربانی توسط سید بهاوالدین هاشمی تلاوت گردیده بعدا سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل فاریاب ضمن ابراز سلام ها و تمنیات نیک محمد شفیق گل آغا شیرزی وزیر امور سرحدات و قبایل جمهوری اسلامی افغانستان و خوش آمدید مهمانان ، از فعالیت های ریاست امور سرحدات و قبایل در جهت تحقق اهداف و برنامه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاصتا تنظیم و تدویر برنامه های حمایتی سران و متنفذین اقوام از پروسهٔ انتخابات سال 1397 و سایر برنامه ها برای حاضرین مختصرآ یاد آور شده روشنی انداخت . همچنان موصوف انتخابات را در مجامع دیموکراتیک یک اصل پذیرفته شده تلقی نموده و آنرا در کشور عزیزما افغانستان منحیث پروسهٔ ملی و سیاسی دارای اهمیت دانست . رئیس امور سرحدات و قبایل در قسمت اخیر صحبت هایش از حاضرین خواست با پروسهٔ انتخابات ولسی جرگه 1397 مسوولانه برخورد نموده و بخاطر تشویق و ترغیب مردم غرض اشتراک شان بروز شنبه 28 میزان ، تلاش همه جانبه نمایند .
متعاقبا وحیدالله مبارز کارشناس و نمایندهٔ مقام ولایت فاریاب به سخنرانی پرداخته ضمن ابراز سلام ها و تمنیات نیک داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب و عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت ، پیرامون اهمیت انتخابات و نقش آن در تعین سرنوشت و آیندهٔ کشور روشنی انداخته یاد آور شد که : ملت شریف افغانستان در یک زمان حساس و نهایت مهم همانا برگذاری انتخابات ولسی جرگه 1397 است ، قرار دارد و مردم با احساس و با همت ولایت فاریاب میتوانند با حضور گسترده و وسیع شان در این روند نقش و دین ملی و اسلامی خویش را ایفا نمایند و با انتخاب شخص شایسته و مطلوب منحیث نماینده مردم ، در تشکیل پارلمان مقتدر و واقعی ادای مسوولیت نموده ارادهٔ مردم را تمثیل نمایند . بعدآ الحاج عبدالقدوس قلیچ رئیس شورای محاسن سفیدان فاریاب ، محبوب الله مسوول تیم تبلیغات و آگاهی عامهٔ کمیسیون مستقل انتخابات ، الحاج غیاث الدین وکیل ناحیه دوم شهر میمنه و محمد نسیم معاون شورای قومی دمقول هر یک بالنوبه پیرامون اهمیت اشتراک آگاهانه و وسیع مردم درانتخابات ولسی جرگه 1397 صحبت نموده از مردم خواستند تا با استفاده ازحق قانونی ، تجارب گذشته و دقت روی اهلیت و شایستگی کاندیدان این دور انتخابات ولسی جرگه 1397 ، برای اشخاص دارای اهلیت و شایستهٔ مورد نظر شان رای داده دین ملی و اسلامی خود را ایفا نمایند . احتفال با دعائیه خیر و فلاح مردم افغانستان توسط الحاج امان الله همکار و صرف طعام چاشت خاتمه یافت .